หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Telecom | Telecom
Telecom Telecom Society เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
มารู้จัก “การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า” แบบไม่ซีเรียส
  25 มิถุนายน 2550 11:55 น.
       Power Line Communication and Broadband Power Line Communication
       โดย ปรเมศวร์ กุมารบุญ

 
       Power Line Communication หรือเรียกย่อว่า PLC กล่าวให้เข้าใจง่ายตามสไตล์เขียนผิดเขียนถูกของ ปรเมศวร์ ก็คือ การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า นั่นเอง แล้วไฟฟ้าส่งไฟฟ้าจะสื่อสารกันอย่างไรนะ
       
       สายไฟฟ้าเป็นโลหะสื่อนำไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้าไปตามสายไฟฟ้าก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งคลื่นหรือสัญญาณไฟฟ้าผ่านไปตามสายนำสัญญาณของอุปกรณ์โทรคมนาคมทั่วไป กล่าวให้เข้าใจง่ายก็ไม่ต่างกับการส่งสัญญาณเสียงไปกับสายโทรศัพท์ ต่างกันแค่ขนาดของสัญญาณ ซึ่งสายโทรศัพท์อาจจะมีขนาดไม่กี่โวลท์ แต่ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับที่ส่งไปกับสายไฟฟ้ามีคลื่นความถี่ 50 Hz และมีขนาดถึง 220 โวลท์ นั่นเอง อย่างที่ทราบกันดีว่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนนั้นมีความถี่ 50 Hz ทำให้ยังเหลือความกว้างแถบความถี่ (Bandwidth) ในสื่อโลหะนำไฟฟ้านั้นเหลืออยู่ น่าจะทำให้นำมาประยุกต์ทำประโยชน์ได้อีกมากมาย
       
       Power Line Communications นั้น ว่ากันว่าเริ่มครั้งแรกด้วยแนวความคิดเพื่อจะใช้ควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (Home Automation) ระยะไกล โดยไม่ต้องเดินสายเพื่อควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติม แต่ใช้สัญญาณ ดิจิตอล ที่มีความถี่ไม่เกิน 200 kHz มอดูเลต ลงไปในสายไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุปกรณ์
       
       ดังนั้นเมื่อส่งสัญญาณควบคุมลงไปในสายไฟฟ้าจำเป็นต้องระบุตำแหน่ง (Address) ของอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมดังกล่าวด้วย และที่ปลายทางอุปกรณ์ไฟฟ้าจะรับสัญญาณที่มาจากปลั๊กไฟบ้านทั่วไป (Home Plug Power line Alliance and the Universal Power line Association) และแยกถอดรหัสสัญญาณ (Decode) ออกมาเพื่อส่งไปยังภาคควบคุมอุปกรณ์ต่อไป

 
       เมื่อวิศวกรหัวใสมองเห็นว่า สื่อกลาง (Medium) ของโครงข่ายโทรคมนาคมหลักของหลายๆ ประเทศคือ โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานที่ทำจากลวดทองแดง ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารโทรคมนาคมสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมหาศาลทั่วโลก จึงเกิดแนวคิดว่า งั้นโครงข่ายสายไฟฟ้าที่วางระโยงระยางทั่วประเทศ และทั่วโลกนั้นเล่า ก็น่าจะมีศักยภาพในการใช้เป็นโครงข่านสำหรับ อินเทอร์เน็ต ได้เช่นกัน
       
       การสื่อสารความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
       Broadband Power Line Communication (BPL)
       
การสื่อสารความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า Broadband Power Line Communication (BPL) ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อตอบสนอง Internet Access เริ่มแรกจะมี โมเด็ม ที่แยกสัญญาณออกมาจากกระแสไฟบ้าน เพื่อเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์เพื่อใช้เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

 
       BPL จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่คนไทยจะได้ยินบ่อยมากขึ้นในเร็วนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดารที่เรียกว่า Last mile Connection การสื่อสารความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า (BPL) จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตอันใกล้นี้
       
       จากแนวคิดส่งสัญญาณไฟฟ้าสื่อสารเพื่อสื่อสารข้อมูลตวบคุมอุปกรณ์ลงไปในสายไฟฟ้า ได้พัฒนาจนเกิดมาเป็นการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet Access) ผ่านปลั๊กไฟบ้าน! และปัจจุบันได้ถูกพัฒนาจนเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า (BPL) นั้นเอง ซึ่งสามารถรองรับข้อมูล ภาพ เสียง แบบมัลติมีเดีย ได้ครบถ้วน โดยมีความเร็วตั้งแต่ 256 kbps ไปจนถึง 40 Mbps
       
       ปัจจุบันสำหรับประเทศไทยอาจจะมีบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้าที่มีความเร็วสูงกว่านี้ ได้โดยใช้ ไวแม็กซ์ มาเชื่อมต่อบางจุด เพราะ BPL ไม่สามารถผ่านหม้อแปลงได้เนื่องจากเป็น Inductance เสมือนเป็น Low pass filter หลายท่านที่ทราบถึงกระบวนการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าไปตามสายนั้น จำเป็นต้องผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Transformer) เพื่อลดกำลังส่งให้ต่ำลงเพื่อให้สามารถนำไฟฟ้ามาใช้งานได้ อาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเขาสามารถส่งข้อมูลหรือสัญญาณ ดิจิตอล ผ่านร่วมไปกับไฟฟ้าโดยไม่ผ่านหม้อแปลงได้อย่างไร (ผมก็จำไม่ได้ครับวานผู้รู้จริงขยายความต่อหน่อย) หากให้ผมเดาก็ต้องใช้อุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ เช่น ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจะใช้ตัว Access point ก็ยังได้ หรือใช้ ไวแม็กซ์ไปเลยก็ดีช่วยๆ กัน
       
       แต่อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเรานั้น เป็นผู้หนึ่งที่น่าจะมีศักยภาพสูงในการให้บริการโทรคมนาคม เพราะนอกจากมีโครงข่ายใช้ในการสื่อสารภายในขององค์กรตนแล้ว ยังเหลือแบ่งให้เอกชนเช่าใช้โครงข่านฃยอีกด้วย นอกจากความหวังที่คนไทยรอ BPL แล้ว กฟภ. ยังมีโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสงที่มีขนาด 24 Core วางไว้ทั่วประเทศเพื่อใช้สำหรับ SCADA เพื่อตรวจสอบควบคุมการทำงานของระบบส่งกำลังไฟฟ้า ซึ่งเหลือใช้งานอย่างเหลือเฟือทั้งยังแบ่งให้ ทีโอที และ กสท เช่าใช้ในปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงของชาติอีกอันหนึ่งที่ควรนำมาออกมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และ กฟภ. เองเพิ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจาก กทช. เมื่อไม่นานนี้ คาดว่าคนไทยคงได้มีโอกาสใช้การเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต คุณภาพดีราคาถูกในเร็ววันใช้ฟรีได้ยิ่งดี ซื้อไฟแถมเน็ตอะไรประมาณนี้ (สาธุ)
       
       หากประเทศเรามีบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า ให้บริการประชาชนอย่างจริงจัง จะเป็นการเปิดโอกาสอย่างใหญ่หลวงของประชาชนในชาติ โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ทั้งโอกาสทางการศึกษา บริการทางการแพทย์ บริการภาครัฐอื่นๆ เป็นต้น หากเรามองโครงข่ายโทรคมนาคมหลักของประเทศบ้านเรามีโทรศัพท์พื้นฐานเพียง 8 ล้านเลขหมายเท่านั้นเอง เทียบกับประชากร 64 ล้านคน แต่หากมองถึงปลั๊กไฟบ้านในปัจจุบันแล้ว คงแทบมีบ้านใดในประเทศไทยแม้ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง และในอนาคตเมื่อไฟฟ้าเข้าถึง อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงก็จะเข้าถึงด้วย เชื่อได้ว่าจะเป็นการพลิกโฉมการพัฒนาบ้านเมืองในรูปแบบใหม่ และมีทางเลือกพร้อมทั้งโอกาสดีๆ แก่ประชาชนด้วยเช่นกัน

 
       ขอบคุณ คุณวินัย พัฒน์สินศิริ Business Development Manager AIS ที่แนะนำให้เขียนเรื่องนี้และให้ข้อมูลซึ่งจะนำมาเขียนรายละเอียดโอกาสหน้าครับ
       
       Reference
       
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication
       http://www.plcforum.com/
       http://www.mybroadband.co.za/nephp/?m=show&id=3546
       http://www.arrl.org/tis/info/HTML/plc/other-articles.html

ข่าวล่าสุด ในหมวด
“TOT IT SCHOOL” ตอบแทนสังคมตามหลักCSR
เอไอเอสพัฒนาGuardian ซอฟต์แวร์กันไวรัสมือถือ
ดีแทคมอบรางวัลคนพันธุ์ดีถึงสิ้นปี
เซย์ไฮรุกขยายตลาดบัตรโทร.ตปท.
ลูกค้าเอไอเอสมือถือหายรับซิมฟรี!
5 อันดับข่าวยอดนิยมของหมวด
ผู้จัด"โฟโต้เวิลด์"การันตี ราคากล้องในงานถูกที่สุด!!
โจรขโมยมือถือหนาวรับเทคโนใหม่ !!
รวมฮิตโปรเด็ดงาน "Mobile Expo 2008"
ตามคาด ฮอลลีวูดฟ้องซอฟต์แวร์ก็อปปี้ดีวีดีของเรียลฯ
กูเกิลฉลอง 10 ปีแข่งไอเดียเปลี่ยนโลก
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บบอร์ด
จำนวนคนอ่าน 5094 คน จำนวนคนโหวต 19 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 18 คน
95 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
5 %
ความคิดเห็นที่ 18 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
จาก ความคิดเห็นที่ 3
เพิ่มเติม
สรุป คือ สามารถต่ออินเตอร์เนต ได้ 4 ทางจากเทคโนโลยีที่เห็นได้ในปัจจุบันคือ
1 สายโทรศัพท์
2 สัญญาณดาวเทียม
3 สายไฟฟ้า
4 ระบบไวไฟ
จาก การทำระบบสื่อ 4 อย่าง
1 ฟรีทีวี 272 ช่อง
2 การจุดดาวเทียม
3 ยกเลิกการผูกขาดระบบซิม
4 เน็ตความเร็วสูง จาก 3 เทคโนโลยีข้างต้นคือ
4.1 เน็ตความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์
4.2 เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ
4.3 เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
4.4 เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบไวไฟ
double tsunami22
ความคิดเห็นที่ 17 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วันนี้ วันที่ลงข่าว 25 มิถุนายน 2550 อีก 4 เดือน ก็หมายความว่า จะได้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ จะเกิด วันที่ 25 ตุลาคม 2550
อ้างจาก

ความคิดเห็นที่ 16

ทุกท่านครับโปรดรออีก 4 เดือนครับแล้วคุณจะได้ใช้ technology นี้
peter
double tsunami22
ความคิดเห็นที่ 16 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทุกท่านครับโปรดรออีก 4 เดือนครับแล้วคุณจะได้ใช้ technology นี้
peter
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณ คห.10 MGXIDE

ผมหวังมากๆ กับการสื่อสารผ่านสายไฟเพราะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งสายโทรศัพท์กระจอกๆ

เอ๊ย พิมพ์ออกมาได้อย่างไร เพราะไม่ใช่สายโทรศัพท์หรอกเร้อ ที่ทำให้ คุณสามารถเข้าไปในเวบไซต์ได้ทั่วโลก
ไม่ใช่สายโทรศัพท์หรอกเหรอ ที่ทำให้คุณ โทรศัพท์ไปหาใครต่อใครเค้าได้ ไม่ใช่สายโทรศัพท์หรอกเหรอ .... ที่ทำให้คุณจีบสาวได้ สื่อสารข้อมูลต่างๆได้ ส่งแฟกซ์ได้ SEX PHONE ได้และ ฯลฯ นี่ล่ะครับ อัฉริยะแล้ว สายทองแดงเส้นเล็กๆ ประติ๋วเดียว ทำอะไรได้มากมาย

แต่อ้ายที่กระจอกน่ะ คงเป็นคุณละมั้งครับ

คิดดูละกัน ถ้า อะเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล เค้าได้ยินหรือได้เห็นประโยคนี้ เค้าจะเสียใจแค่ไหน
Wisza.com
ความคิดเห็นที่ 14 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มีปัญหาเรื่องความถี่ต่ำแทรกเหมือนเดิม
Hellboy
ความคิดเห็นที่ 13 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ปัจจุบัน Power Line LAN adater และ Router มีขายแล้วนะครับไม่ brand ชั้นนำก็ทำขายแล้ว

Technology powerline ผมว่ามีศักยภาพสูงกว่า Wireless มากครับ
thai thai
ความคิดเห็นที่ 12 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คห2 เค้าหมายถึงอุปกรณ์ที่ทำให้ไม่ต้องต่อสายแลนครับ
อุปกรณ์ตัวนี้จะใช้ปลั๊กไฟในการทำงานครับ
ประสิทธิภาพไม่ดีครับ ความเร็วต่ำ
ง้วง
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โครงการนี้ เค้าทำสัญญากันแล้วคับ
ติดตามกันหน่อย
luluclub69@gmail.com
ความคิดเห็นที่ 10 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ประเทศไทย ผมคิดว่าอีก 36 ปีคงจะได้ใช้กัน เพราะแค่ 3G กระทรวงห่วยๆบางกระทรวงยังไม่ออกให้ใช้กันเลย จะอะไรมากกับเรื่องแค่นี้ ผมหวังมากๆ กับการสื่อสารผ่านสายไฟเพราะจะได้ไม่ต้องไปพึ่งสายโทรศัพท์กระจอกๆ
MGXIDE
ความคิดเห็นที่ 9 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในอนาคตอันใกล้การใช้เน็ตไม่ต้องพึ่งพาเลขหมาย
โทรศัพท์ที่มีปัญหาในเรื่องคุณภาพ(ช้า-หลุดบ่อย)
คงหมดไปทีโอทีคงต้องขายเต้าฮวยเป็นอาชีพเสริม
แน่นอน มีโอกาศก่อนแต่ไม่ค่อยพัฒนาเพราะมีแต่
พวกโกงกินบริหารงานเยอะ
ดิน
ความคิดเห็นที่ 7 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คห.2
- -??? งงอะครับ มันคืออะไรรึ

ส่วนเรื่องอินเทอร์เน็ต ผ่านสายไฟนี้
ใช้ได้เมื่อไหรละคุณเอ้ย.... ยอดขายคอมฯขึ้นเป็นพลุแน่ๆ
ว่าแต่เมื่อไหรจะได้ใช้ละครับ ผมเบื่อของ TOT เต็มที

ความเร็ว 256 มาจิงๆ 90 เวรกำจิงๆ
อยากใช้
ความคิดเห็นที่ 6 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนนี้เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปมากเลยนะ แต่ว่าจริยธรรมและคุณธรรม ความสำนึกผิดชอบชั่วดีของคนเรากับถอยอ่ะ
D_DG
ความคิดเห็นที่ 5 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ยังไง ก็คงติดปัญหาที่ หม้อแปลง

น่าจะเป็น backbone เป็น BPL
แล้วตามด้วย WIMAX ส่งไปตามบ้าน

ยังไง ชาว siam online ก็รอ WIMAX อยู่นะ
อยากได้จริงๆ แก้ปัญหา the lastmile

เมื่อไรจะได้เนี้ย ตอนนี้ buddy boardband ก็ไม่ขยายพื้นที่เลย ไม่รู้เป็นอะไร หรือ รอ taksin กลับมา
wimax เท่านั้น ที่เราต้องการ
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
แล้ว กทช. คิดอย่างไรครับถ้าดี ก็ควรสนับสนุนนะครับ บ้านเมืองจะได้เจริญพัฒนา ทีโอที บริการก็ห่วย อยากให้การไฟฟ้านำมาบริการในเชิงพานิชย์เร็วๆจัง ประชาชนจะได้มีทางเลือกดีๆวะบ้าง
zen
ความคิดเห็นที่ 3 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สรุป คือ สามารถต่ออินเตอร์เนต ได้ 3 ทางจากเทคโนโลยีที่เห็นได้ในปัจจุบันคือ
1 สายโทรศัพท์
2 สัญญาณดาวเทียม
3 สายไฟฟ้า
จาก การทำระบบสื่อ 4 อย่าง
1 ฟรีทีวี 272 ช่อง
2 การจุดดาวเทียม
3 ยกเลิกการผูกขาดระบบซิม
4 เน็ตความเร็วสูง จาก 3 เทคโนโลยีข้างต้นคือ
4.1 เน็ตความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์
4.2 เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ
4.3 เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟฟ้า
double tsunami22
ความคิดเห็นที่ 2 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เคยใช้มาแล้ว เครื่องติดต่อภายใน(บ้าน) ราคาถูกมากตัวละ 500บาท เมื่อหลายปีก่อน ใช้ได้สามเครื่อง(จุด)ในบ้าน แต่เวลาเสียไปซ่อมไม่คุ้มค่าแรงแพง เลยขายออกไปแล้ว ตลาดไม่มีขาย
14 ต.ค.
ความคิดเห็นที่ 1 คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดีครับ ลดข้อเสียได้หลายอย่างด้วย
เช่น ระยะทางก็ได้ไกลขึ้น , สัญญาณรับกวนก็น้อยนะ
J-DI
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการรายสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | ธุรกิจ | หุ้น | SMEs | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Metro Life | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | Dajiahao | ThaidayEvent | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | โฆษณาบนเว็บ
All site contents copyright ©1999-2008 Thaiday Dot Com Co., Ltd. Thailand Web Stat