เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2552  

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
วุฒิสภา  ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม โดยมี นายอนุพันธ์ ภักดีศุภฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอ็กเซส คอนเวอร์เจนส์ แมนเนจเมนท์ จำกัด (ACCOM)
เป็นผู้บรรยายสาธิตการทำงาน และการให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่านสายไฟฟ้า (Broadband over Power Line : BPL)
ณ อาคารจอมเทียน คอมเพล็กซ์ คอนโดเทล เมืองพัทยา