การสื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะต้นทุนของการเดินทางมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นถ้าติดต่อถึงกันได้โดยที่ทำให้การเดินทางน้อยลงจะทำให้ต้นทุนต่ำลง และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานมากยึ่งขึ้น

ประเทศไทยยังมีการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงน้อยเป็นเพราะว่าผู้ให้บริการยังหาเทคโนโลยี่ ที่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยของผู้ต้องการใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วและต้นทุนต่ำที่สุดไม่ได้

โดยส่วนใหญ่ ยังต้องอาศัยสายโทรศัพท์

และใช้ Technology ADSL แต่ไม่ใช่ว่าทุกที่ทีมีสายโทรศัพท์จะสามารถให้บริการ ADSL ได้ Technology ADSL มีข้อเสียที่ว่า ไม่สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้ จึงทำให้ไม่สามารถรองรับการให้บริการอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น WebCAM, VoIP.


ACCOM จึงได้นำเทคโนโลยี่ล่าสุด ที่เรียกว่า PLC - Power Line Communication: ระบบการสื่อสารด้วยสายไฟฟ้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

BPL - Broadband over Power Line ซึ่งทำให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากที่สุด สะดวกง่ายดายมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินสาย รับ/ส่ง ข้อมูลเพิ่มเติมให้ยุ่งยากและสิ้นเปลืองอีกต่อไป

และด้วยประสบการณ์จากทีมผู้บริหารของ ACCOM ซึ่งอยู่ในวงการการสื่อสารและระบบงานบนคอมพิวเตอร์มากกว่า 10 ปี เราจึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

เป้าหมายของเรา คือ เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคน ได้เข้าถึงการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่แท้จริง